Feedback ลูกค้า


PrakunRod "ขอขอบคุณ" ทุกคำติชม
ความเห็นของคุณมีค่ามากสำหรับเราในการปรับปรุงและมอบบริการที่ดียิ่งขึ้น
-- ทีมงาน PrakunRod
« หน้าที่แล้ว 1 2 ... 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 ... 1764 1765 หน้าถัดไป »
18 เม.ย. 56
080571XXXX พอใจ
Suzuki SWIFT ปี 2010 (สมุทรสงคราม)
 ก่อนดำเนินการออกกรมธรรม์ ควรจะตรวจสอบชื่อ-สกุล ผู้เอาประกันให้ถูกต้องก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันการผิดพลาดของกรมธรรม์ เพราะเป็นสาระสำคัญ 
ประกันรถดอทคอม ช่วยฉันประหยัดค่าประกัน 1,265.21 บาท
18 เม.ย. 56
091415XXXX พอใจมากที่สุด
Toyota VIOS ปี 2010 (ปราจีนบุรี)
ประกันรถดอทคอม ช่วยฉันประหยัดค่าประกัน 433.00 บาท
18 เม.ย. 56
080250XXXX พอใจมาก
Isuzu D-MAX ปี 2011 (กรุงเทพ)
ประกันรถดอทคอม ช่วยฉันประหยัดค่าประกัน 1,087.28 บาท
18 เม.ย. 56
081987XXXX พอใจมาก
Honda ปี 2013 (กรุงเทพ)
ประกันรถดอทคอม ช่วยฉันประหยัดค่าประกัน 199.00 บาท
17 เม.ย. 56
080764XXXX พอใจมากที่สุด
Honda ปี 2008 (กรุงเทพ)
ประกันรถดอทคอม ช่วยฉันประหยัดค่าประกัน 199.00 บาท
17 เม.ย. 56
081341XXXX พอใจมาก
Toyota HILUX VIGO ปี 2012 (กรุงเทพ)
 สะดวกและง่ายไม่ต้องยุ่งยาก แถมราคาก็ถูกกว่าติดต่อโดยตรงกับ บ.ประกัน
ปีหน้าต่อประกันใช้บริการอีกครับ 
ประกันรถดอทคอม ช่วยฉันประหยัดค่าประกัน 1,769.47 บาท
17 เม.ย. 56
089133XXXX พอใจมาก
Honda CIVIC ปี 2008 (กรุงเทพ)
ประกันรถดอทคอม ช่วยฉันประหยัดค่าประกัน 1,440.00 บาท
17 เม.ย. 56
086368XXXX พอใจมาก
Toyota HILUX VIGO ปี 2008 (กรุงเทพ)
ประกันรถดอทคอม ช่วยฉันประหยัดค่าประกัน 1,200.00 บาท
16 เม.ย. 56
089798XXXX พอใจมาก
Nissan TIIDA ปี 2009 (กรุงเทพ)
 สะดวก รวดเร็ว ราคาถูกกว่่าซื้อกับบริษัทประกันโดยตรง แต่ขอติเรื่องค่าธรรมเนียมในการจ่ายด้วยบัตรเครดิต เนื่องด้วยเราจ่ายด้วย Paypal ทาง Paypal เองคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ขายไม่ถึง 1% แต่ทางคุณมาชาร์ตลูกค้า 3% ส่วนตัวคิดว่ามากไปอยากให้คิดให้ใกล้เคียงกับที่ Paypal ชาร์ตอาจจะเก็บเพิ่มที่ 1.5% น่าจะเป็นราคาที่เหมาะสม  
ประกันรถดอทคอม ช่วยฉันประหยัดค่าประกัน 1,002.21 บาท
16 เม.ย. 56
085099XXXX พอใจมาก
Isuzu D-MAX ปี 2012 (กรุงเทพ)
 ไม่มีข้อติชม 
ประกันรถดอทคอม ช่วยฉันประหยัดค่าประกัน 1,372.00 บาท
« หน้าที่แล้ว 1 2 ... 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 ... 1764 1765 หน้าถัดไป »
จำนวนเงิน "ประกันรถดอทคอม ช่วยประหยัด" เป็นราคาเปรียบเทียบกับการซื้อผ่านบริษัทประกันโดยตรง