ซื้อประกัน 2+ 3+ แบบไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก ทำไมกรมธรรม์ออกมามีค่ารับผิดส่วนแรก


เรื่องนี้เกี่ยวกับ:
เนื่องจากเป็นข้อกำหนดของ คปภ. เรื่องรูปแบบและข้อความในกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทประกันจะขายประกันต่อประชาชนทั่วไป ต้องเป็นแบบ และข้อความที่ทาง คปภ. กำหนด

กรมธรรม์ 2+ 3+ ในเริ่มแรกจึงระบุตัวเลขความเสียหายต่อตัวรถไว้ 2000 บาท และมีการเก็บจริง ต่อมาเมื่อมีการแข่งขันกันทำตลาด ทำให้มีการอนุโลมไม่เก็บเงินส่วนนี้ในตอนเคลมจริง แต่ไม่ได้ขออนุญาตรูปแบบกรมธรรม์ใหม่ให้ถูกต้องแบบไม่มีค่ารับผิด จึงยังใช้รูปแบบกรมธรรม์เดิมในการจำหน่าย แต่เป็นข้อตกลงกัน ว่าจะไม่เก็บค่ารับผิดส่วนแรกนี้

บางบริษัทมีการขอรูปแบบ กรมธรรม์ใหม่ ที่ไม่เขียนค่ารับผิดส่วนแรกไว้ เช่น กรุงเทพประกันภัย อลิอันซ์ ซีพี เป็นต้น

คำแนะนำ ผู้ที่ซื้อประกันภัยประเภท 2+ 3+ ไว้สามารถตรวจสอบเรื่องการเสียหรือไม่เสียค่า excess ได้โดย

1 ตรวจสอบกับบริษัทรับประกันว่า เลขกรมธรรม์ที่ได้รับ กรณีเคลมจะต้องเสียค่ารับผิดส่วนแรก หรืออนุโลมไม่เสีย
2 ตรวจสอบจากเบี้ยประกันในตารางที่ได้รับว่าเป็นเบี้ยประกันแบบเสียหรือไม่เสียค่ารับผิดส่วนแรก โดยในบริษัทเดียวกัน ที่ทุนประกันเท่ากัน ประกันที่ไม่เสียค่ารับผิดส่วนแรกเบี้ยประกันจะต้องแพงกว่าแบบที่ยินยอมจ่ายค่ารับผิดส่วนแรกเอง
อัพเดต: 20 มิ.ย. 58 - 18:55
ประกันภัยรถยนต์